Bảng phân bố sự kiện :

Tên Sự Kiện
Server Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 2 , 3 2h 1 lần bắt đầu từ 0h00 Ngẫu Nhiên Loren
Boss Kundun 2 ,3 Hồi sinh 8h sau khi chết Kalima 7
Binh Đoàn Thỏ 2 03:30|05:30|09:30|12:30
15:30|17:30|21:30
Cổng loren 6h
Sky Event 2 , 3 00:05|12:05
Truy Tìm GM 1 Sau khi có thông báo từ GM Lorencia
Hỗn Nguyên Lâu 2 , 3 Các Khung giờ 13h 15h 17h 19h 21h 23h Hàng Ngày
Quảng Trường Quỷ Tất cả 2h/1 lần Bắt đầu từ 0h00 Hàng Ngày
Lâu Đài Máu Tất cả 2h/1 lần Bắt đầu từ 0h30 Hàng Ngày
Summer Event 2, 3 02:30|04:30|07:30|10:30
14:30|19:30|22:30
Loren Cổng 6h
Binh đoàn phù thủy Tất Cả 4h / 1 lần bắt đầu từ 2h00 Random Lorencia , davais , noria