Hướng dẫn cách viết Auto nhặt đồ MU HÀ NỘI XƯA
Các bạn ấn nút Z để cài đặt . Ấn nút Home bật tắt auto
Ng T Linh ------ Ngọc Tâm Linh
Ư Nguy ------ Ngọc Ước Nguyện
L v ------ Lông vũ
xu ------ Đồng xu may mắn
Ng Sinh M ------ Ngọc Sinh Mệnh
nguy th ------ Đá Nguyên Thủy
Seke ------ Vé Chủ Nhật
L ch gi ------ Lời Chú Giải
Condor ------ Linh Hồn Condor
Ai cần nhặt món rì viết bên dưới mình trả lời lun nhé