Chào các bạn ! sau đây mình sẽ hướng dẫn 1 số điều cơ bản
1 / Auto Trian t Elà núND

2 Auto reset + tẩy điểm :

/autoreset
/freepoint <tẩy điểm
/freestr <tẩy điểm
/freeagi <tẩy điểm
/freeene <tẩy điểm
/freevit <tẩy điểm
/freecmd <tẩy điểmChúc các bạn online vui vẻ !