Thông báo Đua Top Alpha test :Thời gian bắt đầu :

- Bắt đầu ngày 11/08/2019

- Kết Thúc : 22h ngày 15/8/2019

Tính theo bảng xếp hạng 0h ngày 16/8/2019

Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa để các bạn tạo lại nhân vật và đua top :

- Exp 300

Phần Thưởng đua top alpha test :

- Top 1 : SÓI PHÒNG THỦ

- Top 2 : 70.000 GC

- Top 3 : 50.000 GC

- Top 4 : 20.000 GC

- Top 5 : 20.000 GC

Chúc các bạn tham gia vui vẻ :