Tổng hợp những điều thắc mắc của anh em tham gia Mu FPT Xưa :

Bảng phân bố sự kiện :

Tên Sự Kiện
Server Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 2 , 3 ,4 4h 1 lần bắt đầu từ 0h00 Ngẫu Nhiên
Boss Kundun 3 Hồi sinh 24h sau khi chết Kalima 7
Tổ Đội Săn Ngọc 3 Đang Cập Nhật Đang Cập Nhật
Sky Event 3 00h05 12h05 Lorencia
Truy Tìm GM 1 Sau khi có thông báo từ GM Lorencia
Hỗn Nguyên Lâu 2 Các Khung giờ 13h 15h 17h 19h 21h 23h Hàng Ngày
Quảng Trường Quỷ Tất cả 2h/1 lần Bắt đầu từ 0h00 Hàng Ngày
Medusa Tất cả 10h hàng ngày Swap
Giải Cứu Công Chúa 1 Sau khi có thông báo từ GM Takan
Summer EVENT 2,3 2h30 ,4h30 7h30 ,10h30 14h30 ,19h30,22h30 Loren (205.125)
Blue venet 2 ,3 3H30, 5h30 9H30, 12h30 15H30, 17h30 ,21H30 LOREN (193.118)(188.116)Chúc anh em vui vẻ !