Tổng hợp những điều thắc mắc của anh em tham gia Mu Hà Nội Xưa :

Bảng phân bố sự kiện :

Tên Sự Kiện
Server Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 2 , 3 ,4 2h 1 lần bắt đầu từ 0h00 Ngẫu Nhiên
Boss Kundun 3 Hồi sinh 8h sau khi chết Kalima 7
Tổ Đội Săn Ngọc 3 Đang Cập Nhật Đang Cập Nhật
Sky Event 3 00h05 12h05 Lorencia
Truy Tìm GM 1 Sau khi có thông báo từ GM Lorencia
Hỗn Nguyên Lâu 2 Các Khung giờ 13h 15h 17h 19h 21h 23h Hàng Ngày
Quảng Trường Quỷ Tất cả 2h/1 lần Bắt đầu từ 0h00 Hàng Ngày
Medusa Tất cả 10h15 15h15 22h15 Swap
Nhện Selupan 2,3 8h15 16h15 00h15 Rakion
Summer EVENT 2,3 2h30 ,4h30 7h30 ,10h30 14h30 ,19h30,22h30 Loren (205.125)
Blue venet 2 ,3 3H30, 5h30 9H30, 12h30 15H30, 17h30 ,21H30 LOREN (193.118)(188.116)Chúc anh em vui vẻ !