TỪ NGÀY 21.6 NẠP THẺ CÁC MỐC SẼ NHẬN ĐƯỢC CÁC MỐC TÍCH LUỸ NHẬN QUÀ NHƯ SAU :

MỐC 50.000: 1 panda + 2 box kundun +5

M
ỐC 100.000: 3B +3S + 5 HOP KUNDUN 5

MỐC 200.000 : 5B 5S + 10 HOP KUNDUN 5

M
ỐC 500.000: 10B 10S + VŨ KHI RỒNG 1 OP LUCK +9

MỐC 1.000.0000 : 20B 20S + WING 2 LUCK + 11 FULL mnl THEO CLASS

MỐC 1.500.000 : 20 BOX GM +
VŨ KHI 380 EX 2 OP +LUCK +11

MỐC 2.000.000 : WING 2.5 +11 MNL 1OP + BỘ NGUYÊN LIỆU WING 3