thông báo event tích luỹ sẽ bắt đầu vào ngày 25-7 open máy chủ

khi nạp thẻ đến mốc sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau

mốc 100.000 : 10 box 5 + 5b 5s

mốc 200.000 : Vũ khí rồng +9 luck 1 op + 20box 5

mốc 500.000 : 5box gm + 1 ngọc ex ( tỷ lệ đập thành công 20 %)

mốc 1.000.000 : Wing 2.5 +9 luck 1 op mnl

mốc 2.000.000 : Vũ khí 380 +12 2 op luck skill + 2 ngọc thần ( tỷ lệ đập thành công 20% )

mốc 3.000.000 : 10 ngọc ex ( tỷ lệ đập thành công 20% )+ 10 ngọc thần ( tỷ lệ đập thành công 20% ) + sói hoàng kim

mốc 4.000.000 : Wing 3 luck + 9 , 5 ngọc exl

mốc 5.000.000 : .....