Thông báo Đua Top Alpha test :Thời gian bắt đầu :

- Bắt đầu ngày 21/07/2019

- Kết Thúc : 20h ngày 24/7/2019

Tính theo bảng xếp hạng 0h ngày 25/7/2019

Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa để các bạn tạo lại nhân vật và đua top :

- Exp 300

Phần Thưởng đua top alpha test :

- Top 1 : SÓI PHÒNG THỦ

- Top 2 : 70.000 GC

- Top 3 : 50.000 GC

- Top 4 : 10 GẤU

- Top 5 : 10 GẤU

Chúc các bạn tham gia vui vẻ :