������
TÍCH LUỸ NẠP


������
200.000 : 20 BOX 5 ,10b 10s + VŨ KHÍ RỒNG +11 1OP

������
500.000: 20B - 20S - 2 NGOC LEVER (TỶ LỆ ĐẬP THÀNH CÔNG 20%) + 5 box GM

������
1.000.000: SÓI PHÒNG THỦ + WING2.5 +9 1OP + 10 BOX GM

������
1.500.000: Vũ khí 380 9 luck 2 op , 10 BOX GM

������
2.000.000: 3 NGỌC EX ( TỶ LỆ ĐẬP THÀNH CÔNG 20%) - Wing 3 LUCK 11 1 op MNL , 10 box GM

������
3.000.000 : Vũ khí 400 11 luck 2 op

������
4.000.000 : Wing ss8 13 luck

������
5.000.000 SET ss8 LUCK + 11 2OP