THÔNG BÁO UPDATE SEVER BÁ VƯƠNG .
Máy chủ OPEN VÀO 10h 16/8


������ KHUYẾN MẠI :
30% NẠP ATM
10% KHI NẠP CARD

⛔️
HẾT NGÀY 18 NẠP ATM SẼ KM 20%

������ ITEM 380 : có trong hộp GM, BOX 5, BOSS KUNDUN MDS .,GAION CHỦ NHẬT,
������ TỶ LỆ ĐẬP ĐỒ MÁY CHAOS CÓ LUCK
- 10 : 100%
- 11 : 100%
- 12 : 80%
- 13 : 70%
- 14 : 50%
- 15 : 20%

������ CỘNG HƯỞNG 7 OP TỶ LỆ THÀNH CÔNG 20%